Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, εκτός από την εισαγωγή/εμπορία συσσωρευτών και στο πλαίσιο της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών, δραστηριοποιείται και στην συλλογή επικινδύνων αποβλήτων (άδεια με Πανελλαδική εμβέλεια) αλλά και μη επικινδύνων σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας.

Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, είναι κάτοχος άδειας συλλογής:

Η εταιρεία έχει κατάλληλα εκπαιδευμένους οδηγούς (ADR δίπλωμα, λίστα των οδηγών) και ιδιόκτητα φορτηγά για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων (λίστα των ιδιόκτητων αυτοκινήτων)

Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έχει συνεργασίες με άλλες εταιρείες για την χρήση άλλων φορτηγών εφόσον παραστεί ανάγκη. (Δείτε Περισσότερα)

Σημεία παραλαβής αποβλήτου μπαταριών από όλη την Επικράτεια

Άδειες συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων