Προϊόντα παραγωγής

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η παραγωγή δευτερογενούς μολύβδου για πολλαπλές χρήσεις  ενώ κατά την διάρκεια της διαδικασίας της ανακύκλωσης προκύπτει πολυπροπυλένιο.