Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η παραγωγή δευτερογενούς μολύβδου για πολλαπλές χρήσεις (συσσωρευτές, μολυβδοσωλήνες, μολυβδόφυλλα, σκάγια, αντίβαρα πλοίων).

Δευτερόχυτος μόλυβδος έχει καθαρότητα 98.5% -99.0%.
Ο δευτερόχυτος μόλυβδος διοχετεύεται στην αγορά είτε σε μορφή μεγάλων blocks (βάρος 600 – 700 κιλά) ή σε μικρές συσκευασίες, χελώνες των 30 – 40 κιλών.

blocks
χελώνες