Μπαταρίες Φορτηγών

Η εταιρεία Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή & πώληση μολύβδου μετά από ανακύκλωση μπαταριών (μολύβδου-οξέος) & μολυβδούχων υλικών καθώς & την εμπορία μπαταριών αυτοκινήτου.