Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ

Ανακύκλωση Μπαταριών

Η εταιρεία Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση μολύβδου μετά από ανακύκλωση μπαταριών (μολύβδου-οξέος) και μολυβδούχων υλικών καθώς και την παραγωγή και εμπορία μπαταριών αυτοκινήτου.

Η εταιρεία Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ αρχικά είχε την επωνυμία Ι. ΧΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στο Μοσχάτο και δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία μπαταριών αυτοκινήτου. Το 1986 η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στον Ασπρόπυργο Αττικής όπου στεγάζονται και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το 1996 η εταιρεία αλλάζει νομική μορφή και επωνυμία και γίνεται Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, και επεκτείνει την δραστηριότητά της στην παραγωγή δευτερόχυτου μολύβδου και στην εμπορία αυτού.

Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ είναι μία από τις λίγες εγκεκριμένες εταιρείες στο χώρο της παραγωγής μολύβδου μέσω ανακύκλωσης μπαταρίας και μολυβδούχων υλικών. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την νόμιμη λειτουργία της, είναι εγγεγραμμένη στο ΗΜΑ (Α.Μ. 45) και είναι συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Re-Battery.

Διαβάστε περισσότερα